banner1
banner2
banner
banner 4-2
Lapel pin Show

Lapel pin Show

Biz lapel pin, teňňeler, medallar we başga-da köp önüm öndüriji ..

Şaýy pul, medal sergisi

Şaýy pul, medal sergisi

Mugt dizaýn + Tizlik hyzmaty + Iň bäsdeşlik ukyby

Önüm-dizaýn

• Çalt hyzmat etmek bilen meşhurdyrys • Professional dizaýner • Göni öndüriji • Iň semiz sungat eseri • Hususlaşdyrma + Bar bolan modeller • customöriteleşdirilen mahabat sowgatlarynyň hünärmenleri

biz
play_btn

Biz hakda

AoHui nyşan sowgatlary çäklendirilen 2009-njy ýylda döredilen AH, ygtybarly, hemmetaraplaýyn, uzak möhletli iş hyzmatdaşy, çözgüt üpjün ediji, taslama geňeşçisi bolmak we müşderimize çäräni, çäreleri, ýaryş we ş.m. tamamlamaga kömek edýär.we has ýokary gymmatlyklara ýetmek
Önümleriň göwrümi Esasy önümler Omörite nyşan, synag teňňesi, ýadygärlikler, medallar, açar zynjyr, guşak çelekleri, çüýşäni açýan, kubok, gysgyçlar, it belligi, bellik, galstuk klip, holodilnik magnit, maýatnik, agaç nyşany, baýraklar we ş.m. mahabat sowgatlary, baýraklar, iş sowgatlary.mahabat sowgatlary, ýadygärlik sowgatlary, ýörite bukja.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Baý tejribe Baý tejribe

Baý tejribe

Baý tejribe

O OEM ýa-da ODM önümlerinde, şol sanda galyplary dizaýn etmek we nagyşlamak bilen tapawudy ýok, beýleki deň-duşlarymyzdan has baý tejribämiz ýok.

Gözegçilik şahadatnamasy Gözegçilik-şahadatnama

Gözegçilik şahadatnamasy

Gözegçilik-şahadatnama

● SGS

ED SEDEX 4P

IS DISNEY FAMA, UNIVERAL FAMA

Hil borçnamasy Hil borçnamasy-

Hil borçnamasy

Hil borçnamasy-

● 100 % doly gözden geçirmek

Material 100% material barlamak

● 100% funksiýa synagy.

Satyş hyzmatyndan soň Satuwdan soň hyzmat

Satyş hyzmatyndan soň

Satuwdan soň hyzmat

Bad Erbet hilli önümler alynsa mugt çalyşmak kepillendirilýär.

Gözleg we barlag bölümi RD bölümi

Gözleg we barlag bölümi

RD bölümi

● Gözleg we gözleg toparymyzyň agzasy, bu ugurda 10 ýyldan gowrak kesgitlenen dizaýner bilen.

15 Bu ugurda 15 ýyldan gowrak wagt sarp eden galyndy tehnikler, müşderimiziň tizligini, döredijilikli, innowasiýa we premium önümleri almagyny üpjün edip bilerler.

Häzirki zaman önümçilik ussahanasy Döwrebap önümçilik-ussahanasy

Häzirki zaman önümçilik ussahanasy

Döwrebap önümçilik-ussahanasy

Old Galyndy, möhür basmak, guýulýan iş suraty, emal, çaphana, lazer we beýleki goldaýan önümçilik we gurnama ussahanasy üçin doly gurlan awtomatiki önümçilik enjamlary ussahanasy.

Giň önümleriň terezisi + ýörite hyzmat Giň önümler-tereziler + ýöriteleşdirilen hyzmat

Giň önümleriň terezisi + ýörite hyzmat

Giň önümler-tereziler + ýöriteleşdirilen hyzmat

● Esasy önümler: omörite nyşan, synag teňňesi, ýadygärlikler, medallar, açar zynjyr, guşak çelekleri, çüýşäni açýan, kubok, gysgyçlar, it belligi, bellik, galstuk, sowadyjy magnit, maýatnik we ş.m. esasy sowgatlar, baýraklar, iş sowgatlary. , ýadygärlik sowgatlary, ýörite bukja

Esasy iş etikasy Esasy iş-edep

Esasy iş etikasy

Esasy iş-edep

Business Işewürlik kody: Bütewilik dünýäni ýeňýär we dostlar + sazlaşyk baýlyk getirýär

● Hiç bir iş biziň üçin gaty uly ýa-da gaty kiçi däl, biz ähli işimizi birmeňzeş we birmeňzeş alyp barýarys.

● Müşderiler we hil hemişe birinji ýerde durýar.

● Bagtly işçi, bagtly iş, bagtly müşderi, bagtly iş.

Together Bazary bilelikde gazanmak, bilelikde ýagty geljegi döretmek üçin uzak möhletli işewür hyzmatdaş gözleýän bagtly, yhlasly, dogruçyl iş.

müşderilerimiz

Hyzmatdaşlyk eden kompaniýalarymyza we müşderilerimize hyzmat etdik

Adidas benz ARyldyz söweşi Howa Hytaý Disneý nike ýaragyň aşagynda SEDEX Univershliumumy BMW Maserati nyc MARVEL yry zjdx zzdx
Köpräk oka